paintball gids
paintball gids

Waardering

M.b.t. de waardering is er een onderscheid gemaakt tussen de Paintball indoor- en outdoor-parken. Indoor-parken beschikken namelijk standaard al over faciliteiten (electra, kantine) waar outdoor-parken extra investeringen voor moeten maken en outdoor-parken beschikken standaard over een grotere oppervlakte. Wij beoordelen deze twee dan ook gescheiden. Bij de waardering richten we ons op verschillende kwaliteits factoren. Er zijn maximaal zes sterren te verkrijgen op de volgende onderdelen: veiligheid, faciliteiten, oppervlakte en sanitaire voorzieningen. Bij de sanitaire en faciliteiten voorzieningen wordt wel gekeken dat dit niet meer dan 100 meter van de speelvelden aanwezig is.

paintball gids

Veiligheid

 

Op het gebied van veiligheid kan een paintballpark een ster verkrijgen als het d.m.v. TUV gecertificeerd is. Dit is een erkend keurmerk voor buitensportondernemingen, wat inhoud dat de onderneming beschikt over een goed veiligheids(management)systeem. Tevens kan een paintball park een ster verkrijgen als het in het bezit is van een ongevallenverzekering. Het bezit van de ongevallenverzekering dient te worden aangetoont d.m.v. een polisnummer en naam van de verzekeraar alvorens deze ster wordt verleend.

Paintball Indoorparken kunnen een extra ster voor veiligheid verkrijgen door het gratis beschikbaar stellen van een body-protector. Gezien de korte afstanden binnen een indoorpark is deze
extra bescherming zeker geen overbodige luxe.

paintball gids

Faciliteiten

 

Een Paintball Outdoor-park kan een ster verkrijgen als het beschikt over een gesloten kantine met omkleedruimtes, zoals dat bij voetbalverenigingen het geval is. Tevens verkrijgt een outdoor-park een ster voor de aanwezigheid van elektra. Men krijgt hier een ster voor omdat hiermee zaken zoals het koelen van dranken, het verlichten van het park, e.d. mogelijk wordt gemaakt. Hoe het paintball-park het toepast, wordt niet in de sterren beoordeling meegenomen.

paintball gids

Oppervlakte

 

Omdat de grootte van de speelvelden het spelplezier zeker in positieve zin be´nvloedt, wordt hier rekening mee gehouden bij de beoordeling. Het paintball park verkrijgt een ster wanneer de oppervlakte van de speelvelden te samen minimaal 8 hectare is. In geval van twijfel dient een oppervlakte van 8 ha of meer te worden aangetoond d.m.v. een kadaster-opgave, gemeentelijk plattegrond of een ander officieel document. Het aantal speelvelden wordt echter niet meegenomen in de beoordeling, aangezien dit niets zegt over de grootte van het paintball park.

Indoor paintball parken kunnen een ster behalen voor de grootte van het park. indien de oppervlakte van het speelveld (of speelvelden) 3000m² of meer is.

paintball gids

Sanitaire voorziening

 

Omdat wij hygiene erg belangrijk vinden, zijn er op het gebied van sanitair twee sterren te verkrijgen. Hiervoor is het volgende puntensysteem bedacht.

Dixi toilet 1 punt
Heren en dames gescheiden 2 punten
Vaste toilet aansluiting 4 punten
Douche gelegenheid 4 punten

Als een paintball park op het gebied van sanitair 6 of meer punten heeft, krijgt het een ster. Bezit het paintball park over een vaste toilet aansluiting (4 punten) en heeft het aparte toiletten voor heren en dames (2 punten) heeft het 6 punten. Indien parken 10 punten halen, verkrijgen zij een extra ster.

Overzicht punten paintball outdoor

TUV keurmerk 1 ster
Ongevallenverzekering 1 ster
Gesloten kantine 1 ster
Elektriciteit 1 ster
Oppervlakte speelvelden 8 ha of meer 1 ster
Sanitaire voorzieningen 2 sterren

Overzicht punten paintball indoor

TUV keurmerk 1 ster
Ongevallenverzekering 1 ster
Gratis body-protector 1 ster
Oppervlakte speelvelden > 3000 m2 1 ster
Sanitaire voorzieningen 2 sterren

paintball gids